Публикуван е брой 5-6’2021г. на списание „Геодезия, Картография, Земеустройство“

Брой 5-6’2021г. на списанието „Геодезия, Картография, Земеустройство“, издание на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, е публикуван в електронна форма на интернет страницата на СГЗБ.

През 2021г. отбелязахме 60 години от началото на издаването на първото геодезическо професионално списание в България. За дългите години на своята история списанието ГКЗ се утвърди като значим фактор в професионалното и научно израстване на поколения български геодезисти. Нека си пожелаем да запазим жива тази дългогодишна традиция и да усъвършенстваме това достойно постижение на нашата геодезическа колегия!

Достъп до изданието може да има всеки желаещ на следния адрес: https://geodesy-union.org/?page_id=1668.

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ