WEB-платформа за обучение по кадастър

Организаторите от СГЗБ, УАСГ, МГУ и КИИП на курсове за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособни лица по кадастър по чл. 20 (4) на ЗКИР стартираха web-платформа за обучение:

https://www.educad.geodesy-union.org/#/

На платформата всяко физическо правоспособно лице да изпълнява дейности по ЗКИР може да се регистрира и да изпълнява следните действия, свързани с обучения по кадастър:

  1. Да се запознае с общите условия за използване на платформата за обучение;
  2. Да разполага с материалите от проведени курсове за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособни лица по кадастър;
  3. Да получава новини, свързани с курсове за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособни лица по кадастър;
  4. Да получава информация и се регистрира за участие в курсове, като избира желана форма на обучение – самообучение чрез платформата, присъствен курс организиран в предварително обявен срок и място, онлайн курс, който съвпада по време с обявен присъствен курс;
  5. Да проверява знанията си, получени чрез някоя от формите за обучение, чрез провеждане на пробни тестове, както и да реши официален тест, резултатите от който се признават за издаване на удостоверение;
  6. Да заяви получаването на удостоверение за успешно преминат курс за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособни лица. 

В платоформата ще се организира форум за постоянна дискусия за обсъждане на въпроси и конкретни казуси от нормативната уредба и професионалната практика по геодезия и кадастър. Във форума ще се публикуват въпроси и отговори от проведени курсове така, че да се споделят дискусиите с всички потребители на платформата. Постъпилите въпроси ще се разпределят към експерти на организаторите на обучението и към администрацията на Агенцията по геодезия, картография и кадастър със стремеж да се получават компетентни и изчерпателни отговори. Амбицията на организаторите е форумът да се утвърди като място за продължаващо полезно обучение чрез обмен на професионални проблеми и експертни мнения с цел уеднаквяване на практиката между правоспособните лица по кадастър и служителите в Агенцията и Службите по геодезия, картография и кадастър.

Всички преминали курс за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособни лица по кадастър могат да споделят мнения и препоръки към организаторите чрез организирана анкета, която може да се попълни тук.

По подробна информация за организираните курсове по кадастър може да се намери на интернет страницата на СГЗБ за курсовете тук.

От организаторите.

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ