Проект „From View to Reality“ на Катедра „Фотограметрия и картография“ очаква нашата подкрепа

Уважаеми колеги,

Лабораторията по дистанционни изследвания и обработка на пространствени данни към Катедра „Фотограметрия и картография“ при Геодезическия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, предприема една инициатива за подкрепа на подготовката на специалисти в областта на фотограметрията и дистанционните изследвания.

Фотограметрията и дистанционните методи винаги са били най-прогресивната част от нашата високо-технологична професия, която търпи все по-бързо развитие, особено в последните години с масовото навлизане в геодезическото производство на безпилотните летателни средства и дигиталните фотограметрични технологии. Подготовката на студентите в нашата специалност изисква в учебния процес да се използват съответните на това развитие съвременни технологии.

Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България подкрепи инициативата на преподавателите от лабораторията, като проекта беше представен в младежката сесия на XXX Международен симпозиум 05-06.11.2020г. Победителят в тазгодишния фотоконкурс на СГЗБ, който се оказа и пряк участник в проекта, направи и своя изключително благороден жест като дари своята награда за каузата веднага след като му беше връчена!

Приканваме всички, не само изкушените от това перспективно направление на нашата специалност, да подпомогнем проекта „From View to Reality“, с което да допринесем за осъвременяването на техническото и софтуерно оборудване на лабораторията, в която сме се обучавали и ние, в която очакваме да се подготвят добре и нашите бъдещи колеги.

Освен всичко друго полезно в проекта трябва да се отбележи и високо патриотичните първи цели, по които се предвижда да започнат работата участниците в него – обекти на световното наследство в България! За повече информация можете да посетите сайта на проекта:

От името на ръководството на СГЗБ призоваваме да станем част от съвременните будители, като подпомогнем иницативата за подобряване качеството на подготовката на бъдещите кадри в нашата професионална общност!

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ