Финансови документи на СГЗБ за периода 2014-2016

По повод появили се коментари относно приходите и разходите на СГЗБ ръководството публикува пълен финансов отчет за периода 2014-2016, както и справка за изплатените хонорари за 2016г.

Документите могат да се намерят на страницата Документи на иннернет страницата на Съюза.

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ