Регионална геодезическа среща в Ямбол

В изпълнение на плана за научно-техническата дейност на СГЗБ на 09.06.2017г. в гр. Ямбол ще се проведе регионална геодезическа среща.

Срещата се организира съвместно с Федерация на научно-техническите съюзи (Дома на техниката в гр.Ямбол) с активната подкрепа на местната организация на геодезистите и Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

По време на срещата ще бъдат дискутирани актуални професионални проблеми, както и ще бъдат представени технически новости от фирмите СОЛИТЕХ, МЕТРИСИС, ИОЕС и ГЕОВАРА.

Поканата за събитието с програмата за включените презентации може да прочетете тук.

Всички колеги от региона са добре дошли на срещата за да обсъдим вълнуващите ни теми, свързани с нормативната база и развитието на технологиите в геодезията!

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ