инж. Валентин Йовев е новия зам.министър на МРРБ! ОС на КИГ взе решения за сътрудничество със СГЗБ

На 02.06.2017г. се проведе Общо събрание на Камара на инженерите по геодезия (КИГ).

Председателят на КИГ инж. Валентин Йовев съобщи официално, че е поел длъжността заместник-министър на МРРБ. Поради това той подаде оставка като председател на КИГ, която бе приета от ОС. Временно задълженията на председател се поемат от инж. Милен Демиев в качеството му на зам.председател. Отчетно изборно Общо събрание на КИГ бе насрочено за месец октомври 2017г., на което да се избере нов председател в мандата на настоящия Управителен съвет.

Делегатите на проведеното ОС на КИГ взеха две решения, които са в посока укрепване на сътрудничеството между Камарата и Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ).

По постъпило предложение от инж. Ангел Янакиев делегатите гласуваха (за – 17, против – 10, въздържали се – 8) отпускането на финансова помощ на СГЗБ за покриване на стари задължения по членски внос към CLGE. В тази европейска организация на геодезистите СГЗБ и КИГ представляват заедно България.

Председателят на СГЗБ се обърна към делегатите на ОС на КИГ с писмено предложение за постигане на дългосрочно сътрудничество за съиздаване на списанието „Геодезия, Картография, Земеустройство“. Текста на предложението на СГЗБ може да прочетете тук: Писмо до КИГ за съиздаване на списание ГКЗ – 2017. След дискусия с разнопосочни мнения решение не бе взето, но се прие предложението да се разгледа от регионалните колегии на КИГ и да се гласува решение на следващото ОС през месец октомври 2017г.

От името на ръководството на СГЗБ искам да изкажа своята признателност към колегите от КИГ за тяхното поредно съдействие в трудни за Съюза моменти. Искрено се надявам, че членовете на КИГ, които в голямата си част членуват и в СГЗБ, ще се отнесат положително и към предложението за дългосрочно сътрудничество при издаване на списанието ГКЗ с цел запазване на традицията с повече от 55 години история геодезическата колегия да има собствено печатно издание! Благодаря предварително колеги!

Ръководството на СГЗБ пожелава на инж. Валентин Йовев успешна работа в новото му амплоа като зам. министър на МРРБ! Искрено се надяваме това да е добрия шанс на нашата професионална колегия за подобряване на състоянието и перспективите пред нашия бранш!

 

д-р инж. Иван Калчев
Председател на СГЗБ

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ