април 2024

Monthly Archives

  • ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ С ОБЩО СТАНОВИЩЕ ПО ЗИД НА ЗКИР

    По повод на приетият от Министерски съвет законопроект за Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД на ЗКИ), внесен в Народното събрание (виж пълния текст), участниците в Координационния съвет на професионалните организации и образователни институции в областта на геодезията, картографията и кадастъра излязоха с консолидарано становище. Пълният текст на […]

  • Курс за правоспособни лица по кадастър ще се проведе на 13-14.04.2024 г.

    Организаторите от СГЗБ, УАСГ, КИИП и МГУ уведомяват, че поредния курс за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособни лица по кадастър съгласно чл. 20 (4) на ЗКИР ще се проведе на 13 и 14 април 2024 г. Лектори в този курс са: С цел да се осигури възможност за участие на повече правоспособни лица […]