октомври 2023

Monthly Archives

  • XXXIII Международен симпозиум на СГЗБ

    На 02-03.11.2023г. ще се проведе XXXIII Международен симпозиум „СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ”, Международният симпозиум, организиран вече 33 последователни години от СГЗБ, е една възможност да се популяризира и подкрепя развитието на геодезията и свързаните с нея области, да насърчава комуникацията и обмена на знания между учени […]

  • Курс за правоспособни лица по кадастър ще се проведе на 28-29.10.2023 г.

    Организаторите от СГЗБ, УАСГ, КИИП и МГУ уведомяват, че следващият курс за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособни лица по кадастър съгласно чл. 20 (4) на ЗКИР ще се проведе на 28 и 29 октомври 2023 г. Лектори ще бъдат адв. Емилия Ангелова, инж. Нели Костова, инж. Николай Вълин от ИТ отдела на АГКК […]