септември 2023

Monthly Archives

  • Онлайн провеждане на курс по кадастър на 16-17.09.2023

    На 16 и 17 септември 2023г. ще се проведе 12-я пореден курс за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособни лица по кадастър съгласно изискванията на чл. 20 (4) на ЗКИР, организиран от СГЗБ, УАСГ, КИИП и МГУ. Курсът ще се проведе он-лайн в платформата Zoom. За срещите са обявени следните линкове: Topic: Курс по […]