26/07/2023

Daily Archives

  • Зам.министър на МРРБ – геодезист и нов Изпълнителен директор на АГКК

    На 25.07.2023г. д-р инж. Николай Найденов е назначен за Зам.министър на МРРБ (https://www.mrrb.bg/bg/ministerstvo/politicheski-kabinet/nikolaj-najdenov/). Преди това инж. Найденов изпълняваше функции на съветник в политическия кабинет на Министъра на МРРБ.След назначаването на инж. Страхил Танев за Изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър на 27.06.2023г. (https://iisda.government.bg/ras/governing_bodies/governing_body/5081) това е поредното назначение на колега на висша административна […]