юли 2023

Monthly Archives

  • Зам.министър на МРРБ – геодезист и нов Изпълнителен директор на АГКК

    На 25.07.2023г. д-р инж. Николай Найденов е назначен за Зам.министър на МРРБ (https://www.mrrb.bg/bg/ministerstvo/politicheski-kabinet/nikolaj-najdenov/). Преди това инж. Найденов изпълняваше функции на съветник в политическия кабинет на Министъра на МРРБ.След назначаването на инж. Страхил Танев за Изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър на 27.06.2023г. (https://iisda.government.bg/ras/governing_bodies/governing_body/5081) това е поредното назначение на колега на висша административна […]

  • Курс за правоспособни лица по кадастър ще се проведе на 16-17.09.2023 г.

    Организаторите от СГЗБ, УАСГ, КИИП и МГУ уведомяват, че следващият курс за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособни лица по кадастър съгласно чл. 20 (4) на ЗКИР ще се проведе на 16 и 17 септември 2023 г. Лектори ще бъдат адв. Емилия Ангелова, инж. Нели Костова, Иван Карчев от ИТ отдела на АГКК и […]