май 2023

Monthly Archives

  • Регионална геодезическа среща Сливен – 2023

    Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) със съдействието на областна колегия на Камара на инженерите по геодезия (КИГ), Геодезическия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия (ГФ-УАСГ) и Федерация на научно-техническите съюзи (ФНТС) проведе на 26.05.2023г. регионална геодезическа среща в гр. Сливен. Събитието е част от програмата за провеждане на научно-технически събития, […]

  • инж. Маринели Данчева е избрана за представител на CLGE в инициативата Young Surveyors

    Генералната асамблея на Съвета на европейските геодезисти (CLGE), проведена на 12-13 май 2023г. в гр. Орадеа (Румъния) избра инж. Маринели Данчева за ръководител на представителството на европейската организация в инициативата за младежка мрежа на геодезистите на Международната федерация на геодезистите (FIG Young Surveyors Network)! Заедно с нейният заместник Hamidreza Ostadabbas (Германия) тя също ще участва […]