28/10/2022

Daily Archives

  • Публикувана е програмата на XXXII Международен симпозиум на СГЗБ

    Организаторите на XXXII Международен симпозиум “Съвременни технологии, образование и професионална практика в геодезията и свързаните с нея области” публикуваха програмата за пленарни и технически сесии на събитието. В програмата са предвидени 34 доклада за 03 и 04 ноември 2022г., които ще се представят в хибридна форма (присъствено или онлайн) в зала 3 на Дома на […]