17/09/2022

Daily Archives

  • Научно-технически семинар на СГЗБ в гр. Пловдив 2022

    Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България съвместно с Федерацията на научно-техническите съюзи /ФНТС/,  Регионалната организация на НТС и Дома на науката и техниката – гр. Пловдив възобновяват традицията за провеждане на специализирани семинари с техническа насоченост по време на есенния технически Пловдивски панаир. Семинарът ще се проведе на 23.09.2022г. в Дома на науката и […]