септември 2022

Monthly Archives

  • Научно-технически семинар на СГЗБ в гр. Пловдив 2022

    Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България съвместно с Федерацията на научно-техническите съюзи /ФНТС/,  Регионалната организация на НТС и Дома на науката и техниката – гр. Пловдив възобновяват традицията за провеждане на специализирани семинари с техническа насоченост по време на есенния технически Пловдивски панаир. Семинарът ще се проведе на 23.09.2022г. в Дома на науката и […]

  • XXXII Международен симпозиум на СГЗБ ще се проведе на 02-04.11.2022г.

    Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България заедно с множество партньори организира за поредна година традиционния XXXII Международен симпозиум “Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области”. Събитието ще се проведе на 02-04.11.2022г. В рамките на Симпозиума тържествено ще бъде отбелязана и 100 годишнината от началото на организиционния живот на […]