май 2022

Monthly Archives

  • СГЗБ със становище по проект за Закон за Държавна агенция по вписванията

    СГЗБ излезе със становище по проект за Закон за Държавна агенция по вписванията. Основната структурна промяна в този законопроект предвижда Агенция по геодезия, картография и кадастър да бъде заличена, като функциите, дейностите и активите й се влеят в новосъздавана Държавна агенция на подчинение на Министерски съвет, която съвместно да администрира гражданската, търговската и имотната регистрация. […]