01/11/2021

Daily Archives

  • XXXI Международен симпозиум на СГЗБ – 2021

    На 03-05.11.2021г. ще се проведе XXXI Международен симпозиум „Съвременни технологии, образование и професионална практика в геодезията и свързаните с нея области“, организиран от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изледвания“ в Министерство на образованието и науката чрез ДОГОВОР № КП-06-МНФ/13 ОТ 19.08.2021 Г. С ИНСТИТУТ ПО КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ […]