25/10/2021

Daily Archives

  • WEB-платформа за обучение по кадастър

    Организаторите от СГЗБ, УАСГ, МГУ и КИИП на курсове за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособни лица по кадастър по чл. 20 (4) на ЗКИР стартираха web-платформа за обучение: https://www.educad.geodesy-union.org/#/ На платформата всяко физическо правоспособно лице да изпълнява дейности по ЗКИР може да се регистрира и да изпълнява следните действия, свързани с обучения по […]