октомври 2021

Monthly Archives

 • WEB-платформа за обучение по кадастър

  Организаторите от СГЗБ, УАСГ, МГУ и КИИП на курсове за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособни лица по кадастър по чл. 20 (4) на ЗКИР стартираха web-платформа за обучение: https://www.educad.geodesy-union.org/#/ На платформата всяко физическо правоспособно лице да изпълнява дейности по ЗКИР може да се регистрира и да изпълнява следните действия, свързани с обучения по […]

 • КУРСЪТ ПО КАДАСТЪР НА 23-24.10.2021Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИЗЦЯЛО ОН-ЛАЙН

  С допълнение към Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 г., на Министъра на здравеопазването, от 00:00 ч. на 21.10.2021 г., се въвеждат нови противоепидемични мерки на територията на Република България, част от които предвиждат: “2. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения, конкурси, изпити и други мероприятия с такъв характер“; “15. Преустановява се провеждането на […]

 • ПИСМО ОТ АГКК ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛ.20(4) ОТ ЗКИР

  Във връзка с постъпили многобройни запитвания от правоспособни лица по кадастър относно прилагането на чл. 20 (4) от ЗКИР в сила от 22.08.2019 г., задълженията на правоспособните лица по кадастър по чл. 75. (11) от Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри -., изм. и […]

 • КУРС ЗА ПРАВОСПОСОБНИ ЛИЦА ПО КАДАСТЪР НА 23-24.10.2021 Г.

  На 23 и 24 октомври 2021 г. от 8:30 до 17:30 ч. в Дома на науката и техниката в гр. Русе, ул. “Александровска” № 28, ще се проведе курс за повишаване и поддържане на квалификацията на правоспособни лица по кадастър съгласно изискванията на чл. 20 (4) и (5) от Закона за кадастъра и имотния регистър […]