септември 2021

Monthly Archives

  • КУРС ЗА ПРАВОСПОСОБНИ ЛИЦА ПО КАДАСТЪР НА 02-03.10.2021 Г.

    На 2 и 3 октомври 2021 г. от 8:30 до 17:30 ч. ще се проведе курс за повишване и поддържане на квалификацията на правоспособни лица по кадастър съгласно изискванията на чл. 20 (4) и (5) от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Считано от 7 септември, със заповед на министърa на здравеопазването се въвеждат […]