03/07/2021

Daily Archives

  • Курсове за повишаване на квалификацията на правоспособни лица по кадастъра

    Уважаеми колеги, СЪЮЗ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ И ЗЕМЕУСТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, УАСГКАТЕДРА „МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ“, МГУНАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА СЕКЦИЯ „ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ“, КИИП предложиха съвместно програма за провеждане на курсове за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособни лица по кадастър съгласно чл. 20 (4) и (5) от ЗКИР, която беше одобрена със заповед № РД-13-122/21.06.2021г […]