май 2021

Monthly Archives

  • Брой 1-2’2021 на списание ГКЗ е публикуван в електронен формат

    Уважаеми колеги, членове на СГЗБ и абонати на Съюзното списание „Геодезия, Картография и Земеустройство“. Информираме Ви, че книжката с броеве 1-2’2021 на списанието е публикувана в електронен формат на интернет страницата на Съюза. Предстои издаването и на печатното издание, което ще бъде разпространено своевременно до всички абонати. Последният брой на списанието в електронен вид, както […]

  • УС на СГЗБ реши Общото събрание да се проведе на 24.06.2021г.

    СЪОБЩЕНИЕ На редовно заседание, проведено на 15 април 2021г. и в изпълнение на Устава на СГЗБ, Управителният съвет взе решение Общото отчетно-изборно събрание на СГЗБ да се проведе на 24 юни (четвъртък) 2021г. от 14:00 часа, при следния ДНЕВЕН РЕД: Отчет за дейността на СГЗБ за периода от м.април 2017г. до м.април 2021 г.;  Доклад […]