23/09/2020

Daily Archives

  • НИГГГ-БАН обявява конкурс за прием на трима докторанти

    НИГГГ-БАН обявява конкурс за прием на трима докторанти по спецалността “Обща висша и приложна геодезия”, редовна форма на обучение: 1 Обработка на GNSS измервания 2 Изследване на свлачища 3 Съвременни геодинамични процеси Срок за подаване на документи 14.10.2020 година. Подробности за темите на докторантурите има в прикачените файлове. Допълнителна информация за начина на кандидатстване може […]