декември 2019

Monthly Archives

  • УС на СГЗБ прие отчет за дейността за 2019г. и програма за 2020г.

    На заседание на Управителния съвет на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (УС на СГЗБ), проведено на 10.12.2019г., бяха разгледани, коментирани и приети Отчет за дейността на СГЗБ за 2019г., Финансов отчет за 2019г. и план за 2020г., както и План за научно-техническата дейност на СГЗБ за следващата 2020г. Обобщавайки дейността на СГЗБ в […]