проведени

 • Регионална геодезическа среща в Ямбол

  В изпълнение на плана за научно-техническата дейност на СГЗБ на 09.06.2017г. в гр. Ямбол се проведе регионална геодезическа среща. Срещата се организира със съдействието на регионалната организация на геодезистите, със специалната подкрепа на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Домът на науката и техниката“Джон Атанасов“, гр. Ямбол. Колегите бяха любезно посрещани от инж. […]

 • VII МЛАДЕЖКИ СЕМИНАР 2017

  На 18 май 2017г. от 16.00 ч. в зала 120 в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) се проведе VII младежки семинар по геодезия,  организиран от Младежката секция към Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) и Университета по архитектура, строителство и геодезия, съвместно с Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС). В залата присъстваха […]

 • Честване на световния ден на геодезиста и геоинформатика

  На 23.03.2017г. за шеста поредна година се отбеляза Деня на ервопейския геодезист и геоинформатик по инициатива на Комитетът за сътрудничество между европейските геодезисти, (Comité de Liaison du Géomètres Européens– CLGE).  Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) организира тържество в Националния музей „Земята и хората”, гр. София. Привествия към присъстващите колеги поднесоха д-р инж. […]

 • VI МЛАДЕЖКИ СЕМИНАР 2016: „ГЕОДЕЗИЯТА И ПЪТЕШЕСТВИЯТА“

  На 19 април 2016г. от 16.00 ч. в зала 318 в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) се проведе VI младежки семинар по геодезия,  организиран от Младежката секция към Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) и Университета по архитектура, строителство и геодезия, съвместно с Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) и с подкрепата […]

 • ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ДЕНЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ГЕОДЕЗИСТ И ГЕОИНФОРМАТИК – 2016

  На 23 март 2016 г., за пета поредна година в България се отбеляза Денят на европейския геодезист и геоинформатик. Събитието се провежда по инициатива на Европейския комитет по геодезия (СLGE) и бе организирано от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) – член на СLGE. За патрон за 2016 г. бе определен хърватският учен, […]

 • Геодезически събор 2016

   Геодезически събор 2016 Тема: „Да измерим постигнатото! Да трасираме верния път! Да начертаем заедно бъдещето!“ Дата: 06.02.2016 Място: София, ул.”Г.С. Раковски”,№108 На 6 февруари 2016 г. се проведе Първият геодезически събор под мотото: „Да измерим постигнатото! Да трасираме верния път! Да начертаем заедно бъдещето!“. Събитието се проведе по инициатива на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България […]

 • Международен симпозиум 2015

  Международен симпозиум 2015 Тема: XXV МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ“ – 2015 Дата: 05-06.11.2015 Място: София, ул.”Г.С. Раковски”,№108 На 05 и 06 ноември 2015 г. в София, се проведе 25-ят юбилеен международен симпозиум „СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ“, […]

 • Регионална геодезическа конференция – гр. Смолян

  Регионална геодезическа конференция – гр. Смолян Тема: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЛУЖБИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ, ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ “ЗЕМЕДЕЛИЕ “ И ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЛИЦА ПРИ ПОДДЪРЖАНЕ НА КАДАСТРАЛНИТЕ КАРТИ И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ Дата: 18-18.06.2015 Място:  хотел „КИПАРИС АЛФА“, бул. „България” №3А, гр. Смолян На 18 и 19 юни, в хотел „КИПАРИС АЛФА“, бул. „България” №3А, […]

 • Технически семинар гр. Пловдив

  Технически семинар – гр. Пловдив Тема: НОВИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ТЕХНОЛОГИИ Дата: 02.10.2015 Място: Дом на науката и техниката, гр. Пловдив, ул. „Гладстон” № 1, зала № 2 Федерацията на научно-техническите съюзи /ФНТС/, Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България /СГЗБ/,  Регионалната организация  на  НТС с  Дома на науката и техниката – гр.Пловдив, проведоха на 2 октомври […]

 • Младежки семинар -2015 : „Актуално състояние, европейското развитие и перспективи за младите геодезисти“

  Младежки семинар – 2015 Тема: Актуално състояние, европейското развитие и перспективи за младите геодезисти Дата: 20.04.2015 Място: УАСГ   Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България /СГЗБ/ заедно с Федерация на научно-техническите съюзи организира събитието за пета поредна година. На семинара присъстваха членове от младежката организация на СГЗБ, преподаватели и студенти от УАСГ , ученици от […]

 • Ден на европейския геодезист

  Ден на европейския геодезист Дата : 25.03.2015 Място : Национален музей „Земята и хората“ Тема: Тази година, денят е посветен на древногръцкия математик Евклид от Александрия, живял през третото столетие пр.н.е. На 25 март, за четвърта поредна година, в България бе отбелязан Денят на европейския геодезист и геоинформатик. Честването, организирано от Съюза на геодезистите и земеустроителите […]