национални

 • Национално съвещание на секция „Фотограметрия и Дистанционни изследвания” към СГЗБ

  На  7 юли 2017 г., в Дома на културата, гр. Брацигово, се състоя национално съвещание на тема:  „Фотограметрията и дистанционните изследвания в услуга на общините“. Организатор на събитието беше секция „Фотограметрия и дистанционни  изследвания” към Съюза на геодезистите и земеустроителите в България /СГЗБ/ със съдействието на  Федерацията на научно-техническите съюзи /ФНТС/ и специалната подкрепа на […]

 • Регионална геодезическа среща в Ямбол

  В изпълнение на плана за научно-техническата дейност на СГЗБ на 09.06.2017г. в гр. Ямбол се проведе регионална геодезическа среща. Срещата се организира със съдействието на регионалната организация на геодезистите, със специалната подкрепа на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Домът на науката и техниката“Джон Атанасов“, гр. Ямбол. Колегите бяха любезно посрещани от инж. […]

 • VII МЛАДЕЖКИ СЕМИНАР 2017

  На 18 май 2017г. от 16.00 ч. в зала 120 в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) се проведе VII младежки семинар по геодезия,  организиран от Младежката секция към Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) и Университета по архитектура, строителство и геодезия, съвместно с Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС). В залата присъстваха […]

 • Национално съвещание ГЕОДЕЗИЧЕСКИ РЕФЕРЕНТНИ СИСТЕМИ

  НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ Тема: „РЕАЛИЗАЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ РЕФЕРЕНТНИ СИСТЕМИ В БЪЛГАРИЯ  И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОСНОВНИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ МРЕЖИ И НОРМАТИВНА УРЕДБА“ Дата: 9 юни 2016 г Място: София, ул.”Г.С. Раковски”,№108, зала 2, от 10.00 ч. Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България, с подкрепата на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на инженерите по […]

 • VI МЛАДЕЖКИ СЕМИНАР 2016: „ГЕОДЕЗИЯТА И ПЪТЕШЕСТВИЯТА“

  На 19 април 2016г. от 16.00 ч. в зала 318 в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) се проведе VI младежки семинар по геодезия,  организиран от Младежката секция към Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) и Университета по архитектура, строителство и геодезия, съвместно с Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) и с подкрепата […]

 • ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ДЕНЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ГЕОДЕЗИСТ И ГЕОИНФОРМАТИК – 2016

  На 23 март 2016 г., за пета поредна година в България се отбеляза Денят на европейския геодезист и геоинформатик. Събитието се провежда по инициатива на Европейския комитет по геодезия (СLGE) и бе организирано от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) – член на СLGE. За патрон за 2016 г. бе определен хърватският учен, […]

 • Геодезически събор 2016

   Геодезически събор 2016 Тема: „Да измерим постигнатото! Да трасираме верния път! Да начертаем заедно бъдещето!“ Дата: 06.02.2016 Място: София, ул.”Г.С. Раковски”,№108 На 6 февруари 2016 г. се проведе Първият геодезически събор под мотото: „Да измерим постигнатото! Да трасираме верния път! Да начертаем заедно бъдещето!“. Събитието се проведе по инициатива на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България […]

 • Регионална геодезическа конференция – гр. Смолян

  Регионална геодезическа конференция – гр. Смолян Тема: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЛУЖБИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ, ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ “ЗЕМЕДЕЛИЕ “ И ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЛИЦА ПРИ ПОДДЪРЖАНЕ НА КАДАСТРАЛНИТЕ КАРТИ И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ Дата: 18-18.06.2015 Място:  хотел „КИПАРИС АЛФА“, бул. „България” №3А, гр. Смолян На 18 и 19 юни, в хотел „КИПАРИС АЛФА“, бул. „България” №3А, […]

 • Технически семинар гр. Пловдив

  Технически семинар – гр. Пловдив Тема: НОВИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ТЕХНОЛОГИИ Дата: 02.10.2015 Място: Дом на науката и техниката, гр. Пловдив, ул. „Гладстон” № 1, зала № 2 Федерацията на научно-техническите съюзи /ФНТС/, Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България /СГЗБ/,  Регионалната организация  на  НТС с  Дома на науката и техниката – гр.Пловдив, проведоха на 2 октомври […]

 • Геодезическа конференция в Русе

  Геодезическа конференция  в  Русе 2015 Дата : 24 април 2015 г. Място : НТС гр. Русе, бул. „Придунавски” № 6 Тема : Нови геодезически технологии, практическото им приложение  и свързаната с тях нормативна уредба.   На 24 април 2015год. от 10часа, в сградата на НТС гр. Русе, бул. „Придунавски” № 6  бе проведена геодезическа конференция  на тема: […]

 • МЛАДЕЖКИ СЕМИНАР-2012

  МЛАДЕЖКИ СЕМИНАР-2012 РЕАЛИЗАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВА ЗА МЛАДИТЕ ГЕОДЕЗИСТИ В БЪЛГАРИЯ 3 МАЙ , ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА Представяне на МО и МЗГ – Дейности във Военно-географската служба инж. М. Марков – Геодезическото звено в дирекция „ Инфраструктура на отбраната”- инж. А. Николова – Реализация в областта на земеделието. инж. Кирил Стоянов Доклади 1. Програмата […]