• gallery

Геодезическа конференция в Русе

Геодезическа конференция  в  Русе 2015

Дата : 24 април 2015 г.

Място : НТС гр. Русе, бул. „Придунавски” № 6

Тема : Нови геодезически технологии, практическото им приложение  и свързаната с тях нормативна уредба.

 

На 24 април 2015год. от 10часа, в сградата на НТС гр. Русе, бул. „Придунавски” № 6  бе проведена геодезическа конференция  на тема: „Нови геодезически технологии и практическото им значение“. Тя бе организирана от Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България /СГЗБ/ и Териториална организация на Н Т С – гр. Русе със любезното съдействие на Федерацията на научно-техническите съюзи /ФНТС/.

Конференцията беше открита от. инж. Диана Иванова – председател на териториална организация на НТС, гр. Русе, Тя поздрави присъстващите и даде думата на председателя на СГЗБ, д-р инж. Иван Калчев, който се обърна към домакините с благодарност за доброто посрещане, поздрави всички колеги и пожела ползотворно протичане на конференцията.

Специално обръщение направи инж. Димитър Наков, зам. кмет на община Русе и поднесе поздравителен адрес от кмета на Община Русе – Пламен Стоилов към д-р инж. Иван Калчев, председател на СГЗБ.

Инж. Здравко Цанков, зам. председател на ФНТС изтъкна ролята на геодезистите в стопанския живот и приносът им при основаване на организацията на ФНТС , както и ролята им в 130 годишния живот на федерацията.

С голям интерес беше изслушан доклада на инж. Диана Иванова за русенската организация на геодезистите.

Д-р инж. Иван Калчев връчи почетни грамоти, присъдени  от X Конгрес на СГЗБ на инж. Георги Чонов и инж. Христо Григоров за дългогодишна активна дейност и за техния изключителен принос за утвърждаване престижа и авторитета на организацията, също и от Управителния съвет на СГЗБ  – на Териториалната организация на НТС – гр. Русе, на инж. Христо Атанасов Григоров и инж. Красимир Станчев Станев за дългогодишна активна дейност за принос за утвърждаване престижа и авторитета на организацията. Инж. Веселина Димитрова Петрова получи грамота за дългогодишна активна обществена дейност за нейния принос за утвърждаване престижа и авторитета на професията.

След конференцията домакините бяха организирали кратка разходка из гр. Русе и  посещение в Природо – научния музей, където гостите бяха впечатлени от интересните експонати.

 

Приятелска  вечеря  имаха част от колегите, които останаха в петия по големина град в България.  Вечерта преминава в забавни разходи, смях и създаване на нови приятелства.

На следващия ден ентусиасти посетиха румънската столица – Булурещ, наричана още малкия Париж. Екскурзията бе организирана от любезните домакини.

Екскурзиантите се разходиха из големия парк Херастрау в Букурещ, който е разделен на две части: селска и градска. Интересното е, че в градската част място заемат паметници на Христо Ботев и Васил Левски, а в селската се намира музея на селото.

 

Колегите се разделиха с нетърпение за следващото събитие – предстоящата на 5 юни геодезическа конференция в гр. Смолян.

Вашият коментар