Регионална геодезическа среща в Благоевград

На 20 май 2016 г., Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България /СГЗБ/, съвместно с Асоциацията на геодезическите фирми /АГФ/, проведоха среща с геодезисти от гр. Благоевград. Съдействие за провеждането на срещата оказа инж. Захари Донев, дългогодишен член на УС на СГЗБ. Представител на АГКК беше инж. Ваньо Гошев – гл.експерт СККК-Благоевград. От страна на организаторите присъствха инж. Златан Златанов – член на ръководството на АГФ и д-р инж. Иван Калчев – председател на СГЗБ.

Не се осъществи желанието на инициаторите да се проведе една масова, полезна и ползотворна регионална среща, но се надяваме и малкото присъстващи да са били удовлетворени от лекцията за последните изменения на Закона за обществените поръчки, изнесена от г-н Ивайло Стоянов – секретар на Национално сдружение на експетите по обществени поръчки. По желание на колегите от Благоевргад, за  актуални професионални проблеми и  ЗИД на ЗКИР разговаря д-р инж. Иван Калчев. Доц. Пенка Кастрева, преподавател в Югозападния университет, направи емоционално изказване за необходимостта от обединяване на усилията на всички професионални организации в името на геодезическата професия с всички нейни специалности.

Презентации на технически новости направиха инж. Васил Трайчев за фирма ГЕОМАКС и инж. Росен Петров за фирма СОЛИТЕХ.

Проф. Бойко Рангелов, от МГУ, оцени високо направените доклади и изказвания.

Налага се организаторите да направим необходимите изводи и да не се отказваме от приетата линия за срещи с колегите по места.

Вашият коментар