Регионална геодезическа среща в Ямбол

В изпълнение на плана за научно-техническата дейност на СГЗБ на 09.06.2017г. в гр. Ямбол се проведе регионална геодезическа среща.

Срещата се организира със съдействието на регионалната организация на геодезистите, със специалната подкрепа на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Домът на науката и техниката“Джон Атанасов“, гр. Ямбол.

Колегите бяха любезно посрещани от инж. Дженко Дженков, Председател на местната регионална организация, член на Управителния съвет на СГЗБ и неговата съпруга –  инж. Елена Дженкова.

Присъстваха около 60 колеги от Община Ямбол, Община Тунджа, Община Странджа, служители на службите на АГКК -гр. Ямбол и гр. Сливен, колеги от геодезически фирми в града, гости от гр. Сливен и гр. Бургас, ветерани и дейци  на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) – гр. Ямбол.

Инж. Дженко Дженков откри срещата. Призова  присъстващите да почетат паметта на скоро починалия колега – инж. Валентин Симеонов.

След това даде думата на Ангел Ангелов – Директор на Дома на техниката. Г-н Ангелов приветства участниците в срещата и накратко ги запозна и историята на Дома и неговото именуване .

 

 

Инж. Румяна Христова – Русева, началник на СГКК – гр. Ямбол приветства участниците в срещата и пожела успешна работа на форума.

За историята на организираното геодезическо движение в града разказа инж. Дженков. Отчетен бе приносът на инж. Мария Вълева, дългогодишен председател на местната организация и член на УС на СГЗБ.

 

 

Думата бе дадена на д-р инж. Иван Калчев, Председател на СГЗБ. Той отправи благодарност към домакините, приветства всички присъстващи и направи кратък преглед на дейността на Съюза. Сподели, като пряк участник, впечатления за работата на създадената в АГКК работна група за разработване на проект на Дългосрочна програма за устойчиво развитие на политиките в областта на геодезията, картографията и кадастъра. Подчерта, че мнението на всеки един специалист е ценно, за да се изготви желаният от всички документ. Препоръча който желае, да изпрати своите предложения до СГЗБ или АГКК.

Приятни и полезни разговори се проведоха по време на кафе – паузата.

След нея, представители на фирмите: „Солитех“ АД, „Метрисис“ ООД, „ИОЕС“ ЕООД  и „Геовара“ ЕООД представиха съответни технически новости и  отговаряха на зададени въпроси.

 

Колегите от „Ямболски кадастър“ ЕООД и „Геоинженеринг“ ЕООД приятно изненадаха присъстващите с  коктейл, за което им изказваме голяма благодарност!