МЛАДЕЖКИ СЕМИНАР-2013

Младежки семинар-2013

Реализация и перспектива за младите геодезисти В България и в Европа
1. Приветствено слово на председателя на СГЗБ- чл. кор. проф. Георги Милев.
2. Обръщение на проф. Борислав Маринов- Декан на геодезическия факултет.
3. Геодезията – достоен избор.
Д-р инж. Мариян Марков, ВГС
4. Дунавската стратегия- нови възможности за България.
Инж. Весела Самунджи, RESAC
5 Европейската концепция за достъпност и приложенията й у нас.
Инж. Грета Колева
6. Използването на самолетни и спътникови снимки за обновяване на
топографски карти и ортофотопланове
инж. Ваня Петрова
Специалист по Фотограметрия в ГИС-София ЕООД
Докторант в катедра Фотограметрия и картогрфия, УАСГ
7. ГНСС измервания в Антарктида.
Д-р инж. Аспарух Камбуров, МГУ
8. Най-нови въздушни лазерни скенери от RIEGL.
Инж. Петър Тодоров
9. Галилей
проф. Георги Вълев

Вашият коментар