• gallery

Геодезически събор 2016

 Геодезически събор 2016

Тема:

„Да измерим постигнатото! Да трасираме верния път! Да начертаем заедно бъдещето!“

Дата: 06.02.2016

Място: София, ул.”Г.С. Раковски”,№108

На 6 февруари 2016 г. се проведе Първият геодезически събор под мотото: „Да измерим постигнатото! Да трасираме верния път! Да начертаем заедно бъдещето!“. Събитието се проведе по инициатива на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България /СГЗБ/ и беше подкрепено от Камарата на инженерите по геодезия /КИГ/, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/ и Асоциацията на геодезическите фирми /АГФ/. Целта на събора бе да се формира обща визия за настоящото и бъдещото развитие на геодезията.

Събора се проведе в сградата на Дома на техниката, ул. Г.С. Раковски № 108 гр. София с любезното домакинство от страна на Федерация на научно-техническите съюзи. На събитието присъстваха повече от  200 геодезисти от цялата страна.

За първи път се провежда такова общо събитие на професионалните геодезически организации в България. Тази инициатива е ясен, позитивен израз на общото желание на колегията да мисли и работи в единна посока. Особено положителен факт е, че в залата присъстваха геодезисти от всички поколения, колеги от академичната общност и представители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, сред които и изпълнителният директор на АГКК – инж. Светослав Наков.

 

Документи и снимки от събора, които можете да изтеглите

Пълен аудио запис на изказванията на Първия геодезически събор

Организаторите на Първия геодезически събор очакват мнения и предложения по представения документ с цел формиране на обща концепция за национална стратегия за развитието на геодезията, картографията и кадастъра в България.