Новини

 • КУРС ЗА ПРАВОСПОСОБНИ ЛИЦА ПО КАДАСТЪР НА 02-03.10.2021 Г.

  На 2 и 3 октомври 2021 г. от 8:30 до 17:30 ч. ще се проведе курс за повишване и поддържане на квалификацията на правоспособни лица по кадастър съгласно изискванията на чл. 20 (4) и (5) от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Считано от 7 септември, със заповед на министърa на здравеопазването се въвеждат […]

 • СГЗБ организира ФОТОКОНКУРС 2021

  Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България за поредна година организира ФОТОКОНКУРС 2021 – „СВЕТЪТ ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА НА ГЕОДЕЗИСТА“ Участник в конкурса може да бъде всеки, който е свързан с геодезическата професия.                                          Всяка снимка трябва да има заглавие, да е авторска, да не е участвала в друг конкурс и да не е публикувана в интернет […]

 • Национално съвещание по фотограметрия и дистанционни изследвания

  Уважаеми колеги, Заповядайте на националното съвещание, организирано от секция „Фотограметрия и дистанционни изследвания“ към СГЗБ, което ще се проведе на 8 юли 2021 г., от 16:30 ч., в зала 3 на Дома на науката и техниката, ул. „Г. С. Раковски“ 108, София.Прилагаме предварителната програма: Ако не можете присъствено да участвате във форума, имате възможност да […]

 • Курсове за повишаване на квалификацията на правоспособни лица по кадастъра

  Уважаеми колеги, СЪЮЗ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ И ЗЕМЕУСТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, УАСГКАТЕДРА „МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ“, МГУНАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА СЕКЦИЯ „ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ“, КИИП предложиха съвместно програма за провеждане на курсове за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособни лица по кадастър съгласно чл. 20 (4) и (5) от ЗКИР, която беше одобрена със заповед № РД-13-122/21.06.2021г […]

 • „Copernicus Masters” и “Galileo Masters” 2021

  Офисът за трансфер на аеро-космически технологии “РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР“, с подкрепата на Министерството на икономиката на Република България, участва като партньор за България в двете водещи състезания за иновации „Copernicus Masters” и “Galileo Masters” 2021. „Copernicus Masters“ (https://copernicus-masters.com) и „Galileo Masters“ (https://galileo-masters.eu) са водещи европейски състезания за разработване на иновативни приложения, използващи данни от космоса. Събитията са […]

 • Общо събрание на СГЗБ

  Уважаеми колеги, Ръководството на СГЗБ напомня, че на 24 юни 2021 г. ще се проведе Общо събрание на Съюза. Моля вижте поканата тук. В секция „Документи“ на сайта на СГЗБ можете да се запознаете с Каним всички членова на СГЗБ да присъстват на заседанието на Общото събрание съгласно Устава на Съюза.

 • XXXI Международен симпозиум на СГЗБ 2021г.

  Уважаеми колеги, Традиционният XXXI Международен симпозиум на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България „СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ“ със специална сесия за млади учени, специалисти и студенти и изложба тази година ще се проведе в София на 04 – 05 ноември 2021 г. Поради продължаващата ситуация […]

 • Брой 1-2’2021 на списание ГКЗ е публикуван в електронен формат

  Уважаеми колеги, членове на СГЗБ и абонати на Съюзното списание „Геодезия, Картография и Земеустройство“. Информираме Ви, че книжката с броеве 1-2’2021 на списанието е публикувана в електронен формат на интернет страницата на Съюза. Предстои издаването и на печатното издание, което ще бъде разпространено своевременно до всички абонати. Последният брой на списанието в електронен вид, както […]

 • УС на СГЗБ реши Общото събрание да се проведе на 24.06.2021г.

  СЪОБЩЕНИЕ На редовно заседание, проведено на 15 април 2021г. и в изпълнение на Устава на СГЗБ, Управителният съвет взе решение Общото отчетно-изборно събрание на СГЗБ да се проведе на 24 юни (четвъртък) 2021г. от 14:00 часа, при следния ДНЕВЕН РЕД: Отчет за дейността на СГЗБ за периода от м.април 2017г. до м.април 2021 г.;  Доклад […]

 • Становище на СГЗБ относно Проект за изменение на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г.

  Агенция по Геодезия, картография и кадастър публикува Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 – 5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и организира обществено обсъждане за Предложения, коментари и становища могат да бъдат изпращани, чрез портала […]

 • Междинни резултати от анкетата за курсове за повишаване на квалификацията на правоспособните лица по кадастър

  На 24.02.2021г. СГЗБ стартира анкета относно курсове за поддържане и повишаване на квалификацията, въведени като задължение на правоспособни лица по кадастъра с последните изменения на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) от 4 юни 2019 г. (в сила от 22 август 2019 г.). Всички заинтересовани могат да проследят междинните резултати от анкетата на следната […]

 • СГЗБ организира анкета относно курсове за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособни лица по кадастъра

  С последното изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) от 4 юни 2019 г. (в сила от 22 август 2019 г.) с промяна в чл.20 – нови алинеи 4 и 5, на правоспособните лица за извършване на дейности по кадастъра се вменява задължение да преминават курс за повишаване на професионалната си квалификация на […]