Новини

 • Публикуван е брой 1-2’2022г. на списание „Геодезия, Картография, Земеустройство“

  Брой 1-2’2022г. на списанието „Геодезия, Картография, Земеустройство“, издание на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, е публикуван в електронна форма на интернет страницата на СГЗБ. Достъп до изданието може да има всеки желаещ на следния адрес: https://geodesy-union.org/?page_id=1668. От Редакционната колегия

 • СГЗБ със становище по проект за Закон за Държавна агенция по вписванията

  СГЗБ излезе със становище по проект за Закон за Държавна агенция по вписванията. Основната структурна промяна в този законопроект предвижда Агенция по геодезия, картография и кадастър да бъде заличена, като функциите, дейностите и активите й се влеят в новосъздавана Държавна агенция на подчинение на Министерски съвет, която съвместно да администрира гражданската, търговската и имотната регистрация. […]

 • Курсове за правоспособни лица по кадастър ще се проведат на 14-15 и 28-29 май 2022 г.

  Вследствие на обявеното прекратяване на извънредната епидемична обстановка в страната АГКК уведоми, че при внасяне на проекти за изменение на КККР ще се следи за изпълнението на задължението на правоспособните лица да преминават курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация съгласно разпоредбата на чл. 75, ал. 11 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. […]

 • Нови издания от системата монографии в инженерната геодезия на чл.-кор.проф. д-р инж. Георги Милев и поч.проф.д-р инж. Иво Милев

  Авторите на системата от монографии в инженерната геодезия чл.-кор.проф. д-р инж. Георги Милев и поч.проф.д-р инж. Иво Милев завършиха поредния колосален научен труд, като подготвиха за печат поредните две книги 3.2 и 3.3, посветени на геодезическите дейности при изграждането на линейни обекти, сгради, съоръжения и монтаж на технологично оборудване и плановете за изградени комплексни обекти. […]

 • Международните организации възобновяват присъствените събития през 2022г.

  Международната федерация на геодезистите (FIG), Международната асоциация по фотограметрия и дистанционни методи (ISPRS) и Европейския съвет на геодезисти (CLGE), в които представител за България е СГЗБ, обявиха възобновяване на присъствените международни събития, организирани от тях. CLGE обяви провеждането на Генерална асемблея на 13-14 май 2022г. в Скопие, Република Северна Македония. Официалните сесии ще бъдат предхождани […]

 • НОВА БАНКОВА СМЕТКА НА СГЗБ

  Уважаеми членове, спонсори, абонати и приятели на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, Уведомяваме Ви, че с решение на заседание на Управителния съвет на СГЗБ е открита нова банкова сметка в лева за обслужване на разплащанията към и от Съюза. Новата сметка е BG14UBBS80021029388450, BIC UBBSBGSF в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД. Моля при необходимост […]

 • 21 март – Глобален ден на геодезиста

  От 2018г. датата 21 март се отбелязва по Света като Глобален ден на геодезиста. Ръководствата на международните организации на геодезистите (FIG, CLGE) взеха решение въпреки много сложната международна обстановка и тази година денят да бъде отбелязан, като този път вместо празнично честване ще се проведе церемония. Тази година американската организация Национално общество на професионалните геодезисти […]

 • Курс по кадастър ще се проведе на 16-17.04.2022 г.

  Организаторите на обучения за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособни лица по кадастър обявяват курс на 16-17.04.2022 г. Предвижда се курсът да се проведе основно онлайн. Повече информация ще се публикува своевременно. Всички желаещи да участват в курса могат да се регистрират на страницата “Курсове” на web-платформата educad.geodesy-union.org. Следват указания към курсистите: Ако сте нов […]

 • СГБЗ със становище по предложения за структурни и законодателни промени в областта на геодезията, картографията и кадастъра

  Изпълнителното бюро на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) прие официално становище в отговор на наблюдаваните процеси в управлението на Република България през последните месеци и няколко опита за формиране на предложения за структурни и законодателни промени в областта на геодезията, картографията и кадастъра. Текста на предлаганите мнения и предложения може да се […]

 • Подписан е меморандум за сътрудничество между професионални организации и образователни институции в областта на геодезията, картографията и кадастъра

  Съгласно решение от общо среща, проведена на 26.01.2022г. и заседание от 03.02.2022г. представители на ръководствата на следните организации и институции: Съюза на геодезистите и земеустроителите в България Национална професионална секция „Геодезия и приложна геодезия“ в Камара на инженерите в инвестиционното проектиране Камара на инженерите по геодезия Асоциация на геодезическите фирми Геодезически факултет на Университет по […]

 • Публикуван е брой 5-6’2021г. на списание „Геодезия, Картография, Земеустройство“

  Брой 5-6’2021г. на списанието „Геодезия, Картография, Земеустройство“, издание на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, е публикуван в електронна форма на интернет страницата на СГЗБ. През 2021г. отбелязахме 60 години от началото на издаването на първото геодезическо професионално списание в България. За дългите години на своята история списанието ГКЗ се утвърди като значим фактор […]

 • РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ОТ МОНОГРАФИИ В ИНЖЕНЕРНАТА ГЕОДЕЗИЯ

  Авторите на системата от монографии в инженерната геодезия чл.-кор. проф. д-р инж. Георги Милев и поч. проф. д-р инж. Иво Милев споделят вижданията си за ролята и значението на този труд в статия, която може да прочетете в секцията Документи от менюто За СГЗБ на сайта на Съюза: