Новини

 • Честване на 100-годишен юбилей на организираната геодезическа общност в България и поредно успешно издание на Международния симпозиум на СГЗБ – 02-04.11.2022г.

  СГЗБ съвместно с партньорите си организира и проведе успешно поредния традиционен XXXII Международен симпозиум „Съвременни технологии, образование и професионална практика в геодезията и свързаните с нея области“. Събитието започна на 02.11.2022г. с тържествено отбелязване на 1 век от началото на организираната геодезическа общност. На празника в Централния клуб на армията се събраха колеги от АГКК, […]

 • Фотоконкурс 2022 г.

  Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България за поредна година организира ФОТОКОНКУРС 2022 – „СВЕТЪТ ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА НА ГЕОДЕЗИСТА“ Участник в конкурса може да бъде всеки, свързан с геодезическата професия. Всяка снимка трябва да има заглавие, да е авторска, да не е участвала в друг конкурс и да не е публикувана в интернет пространството. Допуска се единствено допълнителна обработка […]

 • Публикувана е програмата на XXXII Международен симпозиум на СГЗБ

  Организаторите на XXXII Международен симпозиум „Съвременни технологии, образование и професионална практика в геодезията и свързаните с нея области“ публикуваха програмата за пленарни и технически сесии на събитието. В програмата са предвидени 34 доклада за 03 и 04 ноември 2022г., които ще се представят в хибридна форма (присъствено или онлайн) в зала 3 на Дома на […]

 • Научно-технически семинар на СГЗБ в гр. Пловдив 2022

  Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България съвместно с Федерацията на научно-техническите съюзи /ФНТС/,  Регионалната организация на НТС и Дома на науката и техниката – гр. Пловдив възобновяват традицията за провеждане на специализирани семинари с техническа насоченост по време на есенния технически Пловдивски панаир. Семинарът ще се проведе на 23.09.2022г. в Дома на науката и […]

 • XXXII Международен симпозиум на СГЗБ ще се проведе на 02-04.11.2022г.

  Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България заедно с множество партньори организира за поредна година традиционния XXXII Международен симпозиум „Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области“. Събитието ще се проведе на 02-04.11.2022г. В рамките на Симпозиума тържествено ще бъде отбелязана и 100 годишнината от началото на организиционния живот на […]

 • Курс за правоспособни лица по кадастър ще се проведe на 17-18 септември 2022 г.

  Организаторите от СГЗБ, УАСГ, КИИП и МГУ уведомяват, че следващият курс за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособни лица по кадастър съгласно чл. 20 (4) на ЗКИР ще се проведе на 17 и 18 септември 2022 г. Лектори ще бъдат: адв. Емилия Ангеловадоц. д-р инж. Христо ДечевКатерина Крумова от ИТ отдела на АГККинж. Красимир […]

 • Публикуван е брой 1-2’2022г. на списание „Геодезия, Картография, Земеустройство“

  Брой 1-2’2022г. на списанието „Геодезия, Картография, Земеустройство“, издание на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, е публикуван в електронна форма на интернет страницата на СГЗБ. Достъп до изданието може да има всеки желаещ на следния адрес: https://geodesy-union.org/?page_id=1668. От Редакционната колегия

 • СГЗБ със становище по проект за Закон за Държавна агенция по вписванията

  СГЗБ излезе със становище по проект за Закон за Държавна агенция по вписванията. Основната структурна промяна в този законопроект предвижда Агенция по геодезия, картография и кадастър да бъде заличена, като функциите, дейностите и активите й се влеят в новосъздавана Държавна агенция на подчинение на Министерски съвет, която съвместно да администрира гражданската, търговската и имотната регистрация. […]

 • Курсове за правоспособни лица по кадастър ще се проведат на 14-15 и 28-29 май 2022 г.

  Вследствие на обявеното прекратяване на извънредната епидемична обстановка в страната АГКК уведоми, че при внасяне на проекти за изменение на КККР ще се следи за изпълнението на задължението на правоспособните лица да преминават курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация съгласно разпоредбата на чл. 75, ал. 11 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. […]

 • Нови издания от системата монографии в инженерната геодезия на чл.-кор.проф. д-р инж. Георги Милев и поч.проф.д-р инж. Иво Милев

  Авторите на системата от монографии в инженерната геодезия чл.-кор.проф. д-р инж. Георги Милев и поч.проф.д-р инж. Иво Милев завършиха поредния колосален научен труд, като подготвиха за печат поредните две книги 3.2 и 3.3, посветени на геодезическите дейности при изграждането на линейни обекти, сгради, съоръжения и монтаж на технологично оборудване и плановете за изградени комплексни обекти. […]

 • Международните организации възобновяват присъствените събития през 2022г.

  Международната федерация на геодезистите (FIG), Международната асоциация по фотограметрия и дистанционни методи (ISPRS) и Европейския съвет на геодезисти (CLGE), в които представител за България е СГЗБ, обявиха възобновяване на присъствените международни събития, организирани от тях. CLGE обяви провеждането на Генерална асемблея на 13-14 май 2022г. в Скопие, Република Северна Македония. Официалните сесии ще бъдат предхождани […]

 • НОВА БАНКОВА СМЕТКА НА СГЗБ

  Уважаеми членове, спонсори, абонати и приятели на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, Уведомяваме Ви, че с решение на заседание на Управителния съвет на СГЗБ е открита нова банкова сметка в лева за обслужване на разплащанията към и от Съюза. Новата сметка е BG14UBBS80021029388450, BIC UBBSBGSF в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД. Моля при необходимост […]