Новини

 • СГЗБ организира посещение на Техническия университет в Истанбул за XXIX Международен симпозиум

  Организационният комитет на XXIX Международен симпозиум “СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКАВ ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ“ съобщава, че е удължен срока за подаване на абстракти на доклади до 16.10.2019г. Напомняме, че традиционното научно-техническо събитие ще се проведе на 05-06.11.2019г. в Истанбул, Турция в кампуса на Техническия университет в Истанбул (виж тук). Местният организационен комитет […]

 • Публикуван е брой 1-2’2019 на списание Геодезия, Картография, Земеустройство

  Брой 1-2’2019 на списание „Геодезия, Картография, Земеустройство“ – издание на СГЗБ, е публикуван в електронен вариант на сайта на Съюза. Можете да го видите на следния адрес: Пълната версия в електронен вид е достъпна за регистрирани абонати и членове на СГЗБ чрез парола за достъп до следния линк ГКЗ. Печатното издание предстои да се разпространи […]

 • СГЗБ и Техническия университет в Истанбул организират съвместно XXIX Международен симпозиум

  Организационният комитет на XXIX Международен симпозиум “СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКАВ ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ“ съобщава, че традиционното научно-техническо събитие ще се проведе на 05-06.11.2019г. в Истанбул, Турция в кампуса на Техническия университет в Истанбул (виж тук). Местният организационен комитет в Истанбул създаде специална интернет страница за събитието, на която е публикувана подробна […]

 • СГЗБ И КИГ ОРГАНИЗИРАТ РЕГИОНАЛНА ГЕОДЕЗИЧЕСКА СРЕЩА ВЪВ ВАРНА

  Уважаеми колеги, За нас е чест да Ви поканим да вземете участие в организираната от СГЗБ и подкрепена от КИГ регионална геодезическа среща на тема: „АКТУАЛНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ И ТЕХНИЧЕСКИ НОВОСТИ“, която ще се проведе на 21 юни 2019 г. в гр. Варна, от 14.00 часа в Дома на науката и техниката. Ще Ви бъде […]

 • С решение на Общото събрание СГЗБ вече е сдружение в обществена полза

  На проведеното Общо събрание на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) на 18.04.2019г. единодушно бяха приети промени в Устава на сдружението. Основната промяна е в статута на Съюза – той вече е сдружение в обществена полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Целта е да се отрази в […]

 • СГЗБ взе участие в Генералната асамблея на CLGE – София 22-23.03.2019г.

  На тържественото отбелязване на Световния ден на геодезиста на 21.03.2019г. в София, със специална церемония по откриване на плаката за честването на Геодезиста на 2019г., бе обявено и името му – унгарския учен Loránd Eötvös. Представената презентация за живота и делото му може да се види на следния линк: http://www.clge.eu/documents/events/237/19_03_21_E%C3%B6tv%C3%B6s_Lorand_CLGE_Sofia.pdf Делегатите на СГЗБ – Председателят […]

 • Документи за извънредното общо събрание на СГЗБ – 18.04.2019

  Ръководството на СГЗБ публикува за предварително обсъждане на сайта на Съюза следните документи, които ще се разглеждат на извънредното Общо събрание, насрочено за 18.04.2019г.: Проект за изменение на Устава на СГЗБ Мотиви към проекта за изменение на Устава на СГЗБ Кодекс за професионалните квалификации на геодезистите в кадастъра (документ на Европейския комитет на геодезистите – […]

 • СГЗБ със становище относно последните нападки на НПС ТСТС към геодезистите

  Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България внесе в Управителния съвет на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), с копия до Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията по геодезия, картография и кадастър официално становище по повод продължаващите нападки и необосновани претенции на ръководството на Национална професионална секция „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“ […]

 • Тържествено честване на Световния ден на геодезиста – 2019

  Уважаеми колеги, имаме удоволствието да Ви поканим на тържественото честване на Световния ден на геодезиста, обявен от GLGE и FIG, който ще се проведе на 21 март 2019 г. (четвъртък), в Националния музей „Земята и Хората“, София. Тази година традиционно организираното събитие от СГЗБ в България ще бъде подкрепено от Европейския комитет на геодезистите – CLGE, […]

 • Извънредно общо събрание на СГЗБ на 18.04.2019г.

  ПОКАНА до членовете на сдружение  „Съюз на геодезистите и земеустроителите в България ” Уважаеми колеги, Управителният съвет на сдружение „Съюз на геодезистите и земеустроителите в България”, на основание   чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 18, ал. 2 от Устава на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, свиква ИЗВЪНРЕДНО Общо събрание на […]

 • ЧЕСТИТА НОВАТА 2019 ГОДИНА с новия брой на списание ГКЗ!

  Ръководството на Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България пожелава на всички членове и колеги здраве и успех през новата 2019 година! В края на 2018г. редакционната колегия на списание „Геодезия, Картография, Земеустройство“ подготви и последната книжка на брой 5-6 за 2018г. Съдържанието на книжката може да се прочете на страницата Печатни издания на сайта […]

 • Отчет за дейността на СГЗБ през 2018

  На сайта на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, страницата За СГЗБ/Документи е публикуван Отчет за дейността на СГЗБ през 2018г. Отчетът е подготвен от Председателя и Секретаря на СГЗБ за заседанието на УС на СГЗБ, насрочено за 05.12.2018г. Освен отчетът е публикуван и проект за План за дейността на СГЗБ за 2019г. Всички […]