Новини

 • Изисквания и шаблон за предаване на ръкописи на статии в списание ГКЗ

  На 03.06.2024г. Редакционната колегия на списание “Геодезия, Картография,Земеустройство” прие изисквания и шаблон за предаване на ръкописи на статии за публикуване в Списанието. Подготвен е от проф. д.т.н. инж. Станислав Василев, член на редакционната колегия и Главният редактор на Списанието чл.-кор. проф. Георги Милев. Шаблона може да се изтегли и използва от следната връзка.

 • Публикуван е брой 1-2’2024 на списание ГКЗ

  Публикуван е електронния вариант на брой 1-2’2024 на списание “Геодезия, Картография, Земеустройство” – издание на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България. Последната книжка и архив с броевете на списанието от 2011г. до наши дни може да намерите на страницата на списанието на сайта на СГЗБ:

 • ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ С ОБЩО СТАНОВИЩЕ ПО ЗИД НА ЗКИР

  По повод на приетият от Министерски съвет законопроект за Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД на ЗКИ), внесен в Народното събрание (виж пълния текст), участниците в Координационния съвет на професионалните организации и образователни институции в областта на геодезията, картографията и кадастъра излязоха с консолидарано становище. Пълният текст на […]

 • Курс за правоспособни лица по кадастър ще се проведе на 13-14.04.2024 г.

  Организаторите от СГЗБ, УАСГ, КИИП и МГУ уведомяват, че поредния курс за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособни лица по кадастър съгласно чл. 20 (4) на ЗКИР ще се проведе на 13 и 14 април 2024 г. Лектори в този курс са: С цел да се осигури възможност за участие на повече правоспособни лица […]

 • Световен ден на геодезиста 21.03.2024

  На 21.03.2024г. за дванадесета поредна година тържествено ще отбележим Световния ден на геодезиста! АГКК, УАСГ и геодезическите професионални организации Ви канят на тържествено отбелязване на Световния ден на геодезиста от 16:00 часа в Националния музей “Земята и Хората”, гр. София, бул. “Черни връх” № 4. Международните организации на геодезистите FIG и CLGE също организират глобално […]

 • ГЕОДЕЗИЧЕСКАТА КОЛЕГИЯ С ОБЩО СТАНОВИЩЕ ПО ПРОДЪЛЖАВАЩАТА АТАКА НА КАБ

  След поредната атака на ръководството на Камара на архитектите в България (КАБ), този път директно насочена към инженерите по геодезия и персонално към зам.министър на МРРБ д-р инж. Николай Найденов, ръководствата на членовете на Координационния съвет на професионалните организации и образователни институции в областта на геодезията, картографията и кадастъра (Геодезическия факултет на УАСГ, НПС ГПГ […]

 • СГЗБ със становище по проект за ЗИД на ЗКИР и позиция към претенциите на КАБ

  Ръководството на СГЗБ участва активно в предварителното обсъждане на текстовете за проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД на ЗКИР), представен от Агенция по геодезия, картография и кадастър. Голяма част от отправените забележки и препоръки бяха отразени в окончателния текст на законопроекта, публикуван от МС (МРРБ) за […]

 • Курс за правоспособни лица по кадастър ще се проведе на 20-21.01.2024 г.

  Организаторите от СГЗБ, УАСГ, КИИП и МГУ уведомяват, че поредния курс за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособни лица по кадастър съгласно чл. 20 (4) на ЗКИР ще се проведе на 20 и 21 януари 2024 г. Лектори в този курс са: С цел да се осигури възможност за участие на повече правоспособни лица […]

 • Курс за правоспособни лица по кадастър ще се проведе на 16-17.12.2023 г.

  Организаторите от СГЗБ, УАСГ, КИИП и МГУ уведомяват, че последният за 2023г. курс за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособни лица по кадастър съгласно чл. 20 (4) на ЗКИР ще се проведе на 16 и 17 декември 2023 г. Лектори в този курс са: С цел да се осигури възможност за участие на повече […]

 • Курс за правоспособни лица по кадастър ще се проведе на 25-26.11.2023 г.

  Организаторите от СГЗБ, УАСГ, КИИП и МГУ уведомяват, че следващият курс за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособни лица по кадастър съгласно чл. 20 (4) на ЗКИР ще се проведе на 25 и 26 ноември 2023 г. С цел да се осигури възможност за участие на повече правоспособни лица по кадастър от различни региони […]

 • XXXIII Международен симпозиум на СГЗБ

  На 02-03.11.2023г. ще се проведе XXXIII Международен симпозиум „СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ”, Международният симпозиум, организиран вече 33 последователни години от СГЗБ, е една възможност да се популяризира и подкрепя развитието на геодезията и свързаните с нея области, да насърчава комуникацията и обмена на знания между учени […]

 • Курс за правоспособни лица по кадастър ще се проведе на 28-29.10.2023 г.

  Организаторите от СГЗБ, УАСГ, КИИП и МГУ уведомяват, че следващият курс за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособни лица по кадастър съгласно чл. 20 (4) на ЗКИР ще се проведе на 28 и 29 октомври 2023 г. Лектори ще бъдат адв. Емилия Ангелова, инж. Нели Костова, инж. Николай Вълин от ИТ отдела на АГКК […]