Новини

 • УС на СГЗБ реши Общото събрание да се проведе он-лайн на 24.06.2021г.

  СЪОБЩЕНИЕ На редовно заседание, проведено на 15 април 2021г. и в изпълнение на Устава на СГЗБ, Управителният съвет взе решение Общото отчетно-изборно събрание на СГЗБ да се проведе чрез он-лайн платформа на 24 юни (четвъртък) 2021г. от 14:00 часа, при следния ДНЕВЕН РЕД: Отчет за дейността на Съюза от 27.04.2017 г. до датата на провеждане […]

 • Становище на СГЗБ относно Проект за изменение на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г.

  Агенция по Геодезия, картография и кадастър публикува Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 – 5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и организира обществено обсъждане за Предложения, коментари и становища могат да бъдат изпращани, чрез портала […]

 • Междинни резултати от анкетата за курсове за повишаване на квалификацията на правоспособните лица по кадастър

  На 24.02.2021г. СГЗБ стартира анкета относно курсове за поддържане и повишаване на квалификацията, въведени като задължение на правоспособни лица по кадастъра с последните изменения на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) от 4 юни 2019 г. (в сила от 22 август 2019 г.). Всички заинтересовани могат да проследят междинните резултати от анкетата на следната […]

 • СГЗБ организира анкета относно курсове за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособни лица по кадастъра

  С последното изменение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) от 4 юни 2019 г. (в сила от 22 август 2019 г.) с промяна в чл.20 – нови алинеи 4 и 5, на правоспособните лица за извършване на дейности по кадастъра се вменява задължение да преминават курс за повишаване на професионалната си квалификация на […]

 • Брой 5-6’2020 на списание ГКЗ е публикуван в електронен формат

  Уважаеми колеги, членове на СГЗБ и абонати на Съюзното списание „Геодезия, Картография и Земеустройство“, Информираме Ви, че книжката с броеве 5-6’2020 на списанието е публикувана в електронен формат на интернет страницата на Съюза. Предстои издаването и на печатното издание, което ще бъде разпространено своевременно до всички абонати. Последният брой на списанието в електронен вид, както […]

 • Интервю на чл.-кор.проф.д-р инж. Герги Милев в списание ИНФРАБИЛД

  Специализираното издание ИНФРАБИЛД на издателството за професионална техническа периодика ЕЛ МЕДИЯ публикува интервю с почетния председател на СГЗБ чл.-кор. проф. д-р инж. Георги Милев по повод XXX Международен симпозиум на СГЗБ. Интервюто можете да прочетете тук.

 • Брой 3-4’2020 на списание ГКЗ е публикуван в електронен формат

  Уважаеми колеги, членове на СГЗБ и абонати на Съюзното списание „Геодезия, Картография и Земеустройство“, Информираме Ви, че книжката с броеве 3-4’2020 на списанието е публикувана в електронен формат на интернет страницата на Съюза. Предстои издаването и на печатното издание, което ще бъде разпространено своевременно до всички абонати. Последният брой на списанието в електронен вид, както […]

 • Честит Световен Ден на Географските информационни системи!

  Онлайн конференцията по повод ГИС Ден 2020 може да се види в YouTube канала на ЕСРИ България: https://youtu.be/2_tH87pDM5A СГЗБ и тази година е партньор на ЕСРИ България за честване на Световния ден на ГИС!

 • Проект „From View to Reality“ на Катедра „Фотограметрия и картография“ очаква нашата подкрепа

  Уважаеми колеги, Лабораторията по дистанционни изследвания и обработка на пространствени данни към Катедра „Фотограметрия и картография“ при Геодезическия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, предприема една инициатива за подкрепа на подготовката на специалисти в областта на фотограметрията и дистанционните изследвания. Фотограметрията и дистанционните методи винаги са били най-прогресивната част от нашата […]

 • СГЗБ проведе успешно XXX Юбилеен Международен Симпозиум

  От 04.11 до 06.11.2020г. се проведе традиционния XXX юбилеен симпозиум СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ със специална сесия за млади учени, специалисти и студенти, организиран от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България. Въпреки особените обстоятелства поради епидиемичната обстановка Симпозиумът и тази година се организира и премина успешно. С цел осигуряване на безопасни възможности за провеждане […]

 • Фото конкурс 2020

  СГЗБ удължи срока за подаване на предложения за организирания фото конкурс на тема „СВЕТЪТ ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА НА ГЕОДЕЗИСТА“ до 25.10.2020г.  Класирането ще бъде обявено по време на XXX юбилеен международен симпозиум на СГЗБ, който ще се проведе в София, 4-6 ноември 2020г. Повече информация може да прочетете тук.

 • НИГГГ-БАН обявява конкурс за прием на трима докторанти

  НИГГГ-БАН обявява конкурс за прием на трима докторанти по спецалността “Обща висша и приложна геодезия”, редовна форма на обучение: 1 Обработка на GNSS измервания 2 Изследване на свлачища 3 Съвременни геодинамични процеси Срок за подаване на документи 14.10.2020 година. Подробности за темите на докторантурите има в прикачените файлове. Допълнителна информация за начина на кандидатстване може […]