млади геодезисти

  • Визията на един млад български геодезист в САЩ

    Нашият млад колега инж. Симеон Каталиев, дългогодишен активист на СГЗБ който след успешна реализация в България сега гради кариера в САЩ, е представил своята визия в специализираното списание xyHt. Специално издание на списанието Outlook ’16 е събрало мненията и прогнозите на млади лидери в геодезическата индустрия от САЩ. В статия озаглавена UAVs Start a Revolution in Mapping (БЛА стартират революция […]

  • Младежки семинар “Европейско развитие и перспективи за младите геодезисти”

    На 20 април 2015 г. в 16.30ч. , в зала 120 на Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, се проведе младежки семинар на тема : „ Европейско развитие и перспективи за младите геодезисти”. Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България /СГЗБ/ заедно с Федерация на научно-техническите съюзи организира събитието за пета поредна година. На […]