Печатни издания

РАЗГЛЕДАЙТЕ ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА ПОСЛЕДНИЯ БРОЙ НА СПИСАНИЕ „ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ, ЗЕМЕУСТРОЙСТВО“ ISSN 2535-0927 Достъп до пълната версия на дигиталното издание на списанието имат регистрираните абонати на следния адрес ГКЗ. ДЕКЛАРАЦИЯ за етични норми при публикуване на сп. „Геодезия, картография, земеустройство“ ЕТИКА НА ПУБЛИКУВАНЕ Тази декларация цели да гарантира публикационната етика и качеството на материалите в сп. „Геодезия, … Продължете с четенето на Печатни издания