Печатни издания

РАЗГЛЕДАЙТЕ ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА ПОСЛЕДНИЯ БРОЙ НА СПИСАНИЕ „ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ, ЗЕМЕУСТРОЙСТВО“ ISSN 2535-0927 Достъп до пълната версия на дигиталното издание на списанието имат регистрираните абонати на следния адрес ГКЗ. [<p></p>] Нова книга от поредицата „Приложна геодезия“ През ноември 2017г. СГЗБ издаде нова книга със заглавие „Основи, системи и технологии в инженерната геодезия“ от трилогията по проекта „Приложна … Продължете с четенето на Печатни издания