Новини

 • Становище относно Концепция за ускорено създаване на КККР и ИР

  СТАНОВИЩЕ от Съюза на Геодезистите и Земеустроителите в България ОТНОСНО:      ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КОНЦЕПЦИЯ ЗА УСКОРЕНО СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ И ЗА УСКОРЯВАНЕ ПРОЦЕСА ПО СЪЗДАВАНЕ НА ИМОТЕН РЕГИСТЪР

 • Доклад „Актуални проблеми на геодезията и кадастъра в България“

  АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ГЕОДЕЗИЯТА И КАДАСТЪРА В БЪЛГАРИЯ – СТАНОВИЩЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ „КАДАСТЪР 2014“ КЪМ „КАДАСТЪР 2034“ инж. Цветен Боев, д-р инж. Кирил Стоянов, д-р инж. Иван Калчев – СГЗБ

 • СТАНОВИЩЕ – преминаване АГКК към МЗХ

  СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО: НАПРАВЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ С ОГЛЕД ОПТИМИЗИРАНЕ НА СТРУКТУРИТЕ И ОБЕДИНЯВАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 • Геодезическа конференция в гр. Русе 2015

  Нови геодезически технологии и практическото им значение На 24 април2015год. от 10часа,в сградата на НТС гр. Русе, бул. „Придунавски” № 6бе проведена геодезическа конференция на тема: „Нови геодезически технологии и практическото им значение“. Тя бе организирана от Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България /СГЗБ/ и Териториална организация на НТС – гр. Русе със любезното […]

 • Младежки семинар „Европейско развитие и перспективи за младите геодезисти“

  На 20 април 2015 г. в 16.30ч. , в зала 120 на Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, се проведе младежки семинар на тема : „ Европейско развитие и перспективи за младите геодезисти”. Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България /СГЗБ/ заедно с Федерация на научно-техническите съюзи организира събитието за пета поредна година. На […]

 • ГИЛДИЯТА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ ОТБЕЛЯЗА ДЕНЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ГЕОДЕЗИСТ

  На 25 март, за четвърта поредна година, гилдията на геодезистите в България отбеляза Европейския ден на геодезиста и геоинформатика. Честването, организирано от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ)  и Камарата на инженерите по геодезия (КИГ), се проведе в Националния музей „Земята и хората“ и събра повече от сто представители от професията.   Тази […]

 • НАЦИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ ПО ФОТОГРАМЕТРИЯ

  Традиционното годишно национално съвещание, организирано от секция „Фотограметрия и дистанционни изследвания” към Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ), тази година се състоя на 3 юли в Парк Хотел Витоша – София с участието на 30 професионалисти, а основната тема бе „Интегриране на разнородни пространствени данни, базирани на фотограметрични технологии”. Традиция е някоя от […]

 • 22 международен симпозиум на геодезистите

  ПРОВЕДЕ СЕ 22-ЯТ МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ Участниците отчетоха развитието на технологиите и тяхнотовъздействие върху образованието и професионалната практика в областта. Бяха отбелязани многообразното приложение на геодезията, фотограметрията, лазерното сканиране, радиоинтерферометрията, картографията, кадастъра, GNSS и GIS в различни области на науката и практиката – за устройството на териториите, за изграждане на инженерни обекти и комплекси […]

 • История на СГЗБ

  Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България е обществена, съсловна, непартийна организация. В него членуват от учащи се до пенсионери, от техници до професори, обединява служители на държавни и частни фирми, на предприятия, на университети, на работодатели и изпълнители на геодезически дейности. Той е създаден преди 89 години и е член на Федерацията на научно-техническите […]