Новини

 • С решение на Общото събрание СГЗБ вече е сдружение в обществена полза

  На проведеното Общо събрание на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) на 18.04.2019г. единодушно бяха приети промени в Устава на сдружението. Основната промяна е в статута на Съюза – той вече е сдружение в обществена полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Целта е да се отрази в […]

 • СГЗБ взе участие в Генералната асамблея на CLGE – София 22-23.03.2019г.

  На тържественото отбелязване на Световния ден на геодезиста на 21.03.2019г. в София, със специална церемония по откриване на плаката за честването на Геодезиста на 2019г., бе обявено и името му – унгарския учен Loránd Eötvös. Представената презентация за живота и делото му може да се види на следния линк: http://www.clge.eu/documents/events/237/19_03_21_E%C3%B6tv%C3%B6s_Lorand_CLGE_Sofia.pdf Делегатите на СГЗБ – Председателят […]

 • Документи за извънредното общо събрание на СГЗБ – 18.04.2019

  Ръководството на СГЗБ публикува за предварително обсъждане на сайта на Съюза следните документи, които ще се разглеждат на извънредното Общо събрание, насрочено за 18.04.2019г.: Проект за изменение на Устава на СГЗБ Мотиви към проекта за изменение на Устава на СГЗБ Кодекс за професионалните квалификации на геодезистите в кадастъра (документ на Европейския комитет на геодезистите – […]

 • СГЗБ със становище относно последните нападки на НПС ТСТС към геодезистите

  Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България внесе в Управителния съвет на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), с копия до Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията по геодезия, картография и кадастър официално становище по повод продължаващите нападки и необосновани претенции на ръководството на Национална професионална секция „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“ […]

 • Тържествено честване на Световния ден на геодезиста – 2019

  Уважаеми колеги, имаме удоволствието да Ви поканим на тържественото честване на Световния ден на геодезиста, обявен от GLGE и FIG, който ще се проведе на 21 март 2019 г. (четвъртък), в Националния музей „Земята и Хората“, София. Тази година традиционно организираното събитие от СГЗБ в България ще бъде подкрепено от Европейския комитет на геодезистите – CLGE, […]

 • Извънредно общо събрание на СГЗБ на 18.04.2019г.

  ПОКАНА до членовете на сдружение  „Съюз на геодезистите и земеустроителите в България ” Уважаеми колеги, Управителният съвет на сдружение „Съюз на геодезистите и земеустроителите в България”, на основание   чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 18, ал. 2 от Устава на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, свиква ИЗВЪНРЕДНО Общо събрание на […]

 • ЧЕСТИТА НОВАТА 2019 ГОДИНА с новия брой на списание ГКЗ!

  Ръководството на Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България пожелава на всички членове и колеги здраве и успех през новата 2019 година! В края на 2018г. редакционната колегия на списание „Геодезия, Картография, Земеустройство“ подготви и последната книжка на брой 5-6 за 2018г. Съдържанието на книжката може да се прочете на страницата Печатни издания на сайта […]

 • Отчет за дейността на СГЗБ през 2018

  На сайта на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, страницата За СГЗБ/Документи е публикуван Отчет за дейността на СГЗБ през 2018г. Отчетът е подготвен от Председателя и Секретаря на СГЗБ за заседанието на УС на СГЗБ, насрочено за 05.12.2018г. Освен отчетът е публикуван и проект за План за дейността на СГЗБ за 2019г. Всички […]

 • Публикувани са докладите от XXVIII Международен симпозиум на СГЗБ

  След постъпили множество запитвания от колеги от страната и чужбина Организационния комитет на XXVIII международен симпозиум на СГЗБ взе решение да публикува всички постъпили резюмета и доклади за участие в симпозиума през 2018г. Докладите бяха публикувани по време на Симпозиума на CD ISSN 2367-6051. Сега могат да се намерят на интернет сайта на събитието на страниците ДОКЛАДИ  (представените […]

 • XXVIII Международен симпозиум на СГЗБ

  Уважаеми колеги! На 08 и 09.11.2018г. в Дома на техниката на ул. „Г.С.Раковски“ № 108, гр. София, ще се проведе традиционния XXVIII Международен симпозуим „СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ” (със специална сесия за млади учени и студенти) и изложба, организиран от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България заедно с […]

 • Публикуван е брой 3-4’2018 на списание ГКЗ

  Редакционната колегия на списание „Геодезия, Картография, Земеустройство“ има удоволствието да информира членовете на СГЗБ и абонатите на списанието, че е подготвена за печат книжка 3-4’2018. Книжката съдържа 72 страници. Всички абонати на печатното издание ще получат книжките си през септември 2018г. Архивни броеве на списанието можете да прегледате на страницата Печатни издания. Електронното издание на списанието […]

 • СГЗБ получи указания за приложение на регламента за защита на лични данни от КЗЛД

  На 26.02.2018г. от името на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ), като неправителствена професионална организация в областта на геодезията, картографията и кадастъра от името на всички правоспособни лица да извършват дейности по кадастъра съгласно чл. 16 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) отправи писмено искане към Комисията за защита на личните данни […]