Публикуван е новият брой 3-4’2016 на съюзното списание ГКЗ

Излезе от печат новият брой 3-4’2016 на списанието „Геодезия, Картография и Земеустройство“ (ГКЗ), издавано от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България.

Електронното издание на списанието ГКЗ можете да намерите тук.

Абонатите на книжното издание на списанието ще го получат своевременно по поща.

Използвам случая да поздравя и благодаря на членовете екипа на редакционната колегия, които всеотдайно работят за да поддържат жив пламъка на дълголетната традиция за издаване на съюзен печатен орган!

Ръководството на СГЗБ изказва специални благодарности към колегите от Камара на инженерите по геодезия (КИГ), които с решение на Общото събрание одобриха финансова помощ за издаването на настоящият брой на списанието!

Изказвам надежда, че и в бъдеще ще се намират начини за подпомагане на СГЗБ в издателската му дейност и колегията ще продължава да е съпричастна към съдбата на съюзното списание.

Председател на СГЗБ

Иван Калчев

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ

Вашият коментар