Мнението на ръководството на СГЗБ по приетия ЗИД на ЗКИР е публикувано в „Строителство имоти“

В брой 26 (1150) 18 – 24 юли 2016 г. на електронното издание „Строителство имоти“ е публикувана статията „Държавна политика ли е случващото се в областта на геодезията и кадастъра в България?“. С това мнението на ръководството на СГЗБ по приетия Закон за изменение и допълнение на ЗКИР има шанс да получи по-широк отзвук. Публикацията на сайта на електронното издание можете да видите тук.

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ

Вашият коментар