Народното събрание прие ЗИД на ЗКИР

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър бе приет на второ четене от Народното събрание на 07.07.2016г.

Подробна информация за законопроекта можете да видите на следния линк към сайта на Народното събрание.

Законопроектът беше приет така, както беше внесен от Министерски съвет по предложение на МРРБ (АГКК) въпреки отправените забележки и конструктивни предложения в поредица становища на геодезическите браншови организации. За да припомним част от тях отново публикуваме последните няколко документа:

  1. СТАНОВИЩЕ по ЗИД на ЗКИР от АГК КИИП и СГЗБ
  2. МОТИВИ към СТАНОВИЩЕ по ЗИД на ЗКИР от АГК КИИП и СГЗБ
  3. Статия ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ЛИ Е СЛУЧВАЩОТО СЕ В ОБЛАСТТА НА ГЕОДЕЗИЯТА И КАДАСТЪРА .

Законът вече е факт така, че да пожелаем успешно изпълнение на политическите директиви без да се сбъдват негативните ни прогнози!

Сега е време и администрацията на АГКК да започне да изпълнява функциите си, които явно беше изоставила през последните няколко месеца заради приемането на закона.

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ

Вашият коментар