Подписан е обобщаващият документ от Първи геодезически събор

На официална среща на ръководителите на АГФ, КИГ, Секция „Геодезия“ в КИИП и СГЗБ, провела се на 26.05.2016г. в офиса на КИИП в сградата на УАСГ, бе подписан обобщаващ документ с решения от Първи геодезически събор. Под заглавието „ВИЗИЯ ЗА ОСНОВНИ НАСОКИ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ГЕОДЕЗИЯТА, КАРТОГРАФИЯТА И КАДАСТЪРА В БЪЛГАРИЯ 2016 – 2031“ в документа са представени вижданията и предложенията на геодезическата колегия по краткосрочните, дългосрочни и постоянно действащи мерки за развитието на бранша в България. Текстът на документа можете да прочетете тук:

Визия за основни насоки за развитието на геодезията картографията и кадастъра в България

About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ

Вашият коментар