• aside

Първи геодезически събор

Уважаеми колеги,

На заседание на Управителния съвет на СГЗБ от 10.12.2015г. беше подкрепена инициативата, обявена от ръководството на Съюза по време на XXV Международен симпозиум (05-06.11.2015г.) за организиране на национален форум за обсъждане на състоянието и бъдещето на геодезията, картографията и кадастъра в България.

За осъществяване на тази инициатива СГЗБ заедно с КИИП, КИГ и АГФ организират на 06.02.2016г. Първи геодезически събор.

Като основа за дискусията предлагаме доклада „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ГЕОДЕЗИЯТА И КАДАСТЪРА В БЪЛГАРИЯ – СТАНОВИЩЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ – ОТ „КАДАСТЪР 2014“ КЪМ „КАДАСТЪР 2034“, представен на Международния симпозиум, който можете да изтеглите ТУК

Надяваме са на активно и конструктивно участие в дискусията и формирането на становище и предложения от най-широк кръг от членовете на геодезическата ни колегия независимо от позициите, които заемат в държавни или общински институции, учреждения, учебни заведения, фирми или физически лица.

Можете да намерите повече информация и да се регистрирате за участие в събитието на сайта http://geodesymeetingbg.tumblr.com/

От  Ръководството на СГЗБ

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ

Вашият коментар