Публикуван е отчет за дейността на СГЗБ за 2022г.

Отчетът за дейността на Съзюза на геодезистите и земеустроителите в България, подготвен от председателя и секретаря на Съюза, е публикуван за информация на всички членове и симпатизанти:

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ