Публикувана е програмата на XXXII Международен симпозиум на СГЗБ

Организаторите на XXXII Международен симпозиум “Съвременни технологии, образование и професионална практика в геодезията и свързаните с нея области” публикуваха програмата за пленарни и технически сесии на събитието. В програмата са предвидени 34 доклада за 03 и 04 ноември 2022г., които ще се представят в хибридна форма (присъствено или онлайн) в зала 3 на Дома на техниката, ул. “Г.С.Раковски” № 108. Пълната програма и линкове за онлайн включване в сесиите може да се намерят на следната страница: https://symp2022.geodesy-union.org/program-bg/.

Официалното откриване на симпозиума ще се състои с тържествено отбелязване на 100-годишнината от началото на организирана геодезическа общност в България на 02.11.2022г. в Централния дом на армията, гр. София.

И тази година събитието се осъществява с финансовата помощ на Фонд научни изследвания към Министерство на образованието и науката чрез договор с ИКИТ-БАН и Софийската колегия на секция “Геодезия и приложна геодезия” на КИИП.

Повече информация може да се намери на интернет страницата на симпозиума: https://symp2022.geodesy-union.org/

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ