РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ОТ МОНОГРАФИИ В ИНЖЕНЕРНАТА ГЕОДЕЗИЯ

Авторите на системата от монографии в инженерната геодезия чл.-кор. проф. д-р инж. Георги Милев и поч. проф. д-р инж. Иво Милев споделят вижданията си за ролята и значението на този труд в статия, която може да прочетете в секцията Документи от менюто За СГЗБ на сайта на Съюза:

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ