Мнения за курсовете за правоспособни лица по кадастър на СГЗБ, УАСГ, МГУ и КИИП

Правоспособните лица по кадастър споделят мнения и предложения за курсовете за поддържане и повишаване на квалификацията по чл. 20 (4) от ЗКИР, организирани от СГЗБ, УАСГ, МГУ и КИИП

След успешното провеждане на три курса за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособни лица по кадастъра, организаторите предложиха на участниците да споделят мнения и предложения относно качеството и съдържанието на курсовете така, че обучението да не се осъществява формално, а да има реална полза за повишаване на квалификацията.

За целта е организирана анкета, която е на постоянно разположение на всички регистрирани в web-платформата за обучение (https://www.educad.geodesy-union.org/#/).

Всеки участник в курс може да даде своите мнения и предложения чрез попълване на анкетна форма (https://form.jotform.com/212933374060350).

Резултатите от анкетата може да се проследят на следния отчет:

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ