Нов курс за правоспособни лица по кадастър се организира на 27-28.11.2021 г.

На 27-28.11.2021 г. организираторите от СГЗБ, УАСГ, МГУ и КИИП обявяват пореден курс за поддържане и повишаване на квалификацията на физически правоспособни лица по кадастър съгласно изискванията на чл. 20 (4) от ЗКИР.

Курсът ще се проведе от 8:30 до 17:30 ч. изцяло он-лайн в платформата Zoom, като всеки регистрирал се ще получи своевременно връзка за достъп до събитието.

Лектори на този курс ще бъдат:

  • адв. Нели Митева (правен консултант на СГКК София-град);
  • инж. Нели Костова и доц. д-р инж. Христо Дечев (Геодезически факултет на УАСГ);
  • Катерина Крумова (ИТ отдел на АГКК);
  • инж. Красимир Методиев (експерт по съвременни технологии в геодезията и кадастъра).

Всички желаещи да участват в обучението могат да заявят това чрез регистриране за посочената дата на страницата “Курсове / Регистрация” на специализираната web платформа https://www.educad.geodesy-union.org/#/courses.

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ