Публикуван е брой 3-4’2021г. на списание „Геодезия, Картография, Земеустройство“

Брой 3-4’2021г. на списанието „Геодезия, Картография, Земеустройство“, издание на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, е публикувано в електронна форма на интернет страницата на СГЗБ.

През настоящата 2021г. се отбелязват 60 години от началото на издаването на първото геодезическо професионално списание в България. За дългите години на своята история списанието ГКЗ се утвърди като значим фактор в професионалното и научно израстване на поколения български геодезисти. Нека си пожелаем да запазим жива тази дългогодишна традиция и да усъвършенстваме това достойно постижение на нашата геодезическа колегия! Честит юбилей на редакционната колегия и всички читатели и приятели на списание „Геодезия, Картография, Земеустройство“!

Достъп до изданието може да има всеки желаещ на следния адрес: http://geodesy-union.org/?page_id=1668.

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ