Становище на СГЗБ относно Проект за изменение на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г.

Агенция по Геодезия, картография и кадастър публикува Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 – 5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и организира обществено обсъждане за Предложения, коментари и становища могат да бъдат изпращани, чрез портала за обществени консултации (изисква се регистрация): https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5972

Дата на приключване: 26.04.2021г.

Група експерти на Съюза на геодезистите и земеустрителите в България разгледа внимателно предложенията и подготви становище по предложените промени.

Пълният текст на становището може да прочетете на страницата Доументи тук.

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ